HomeCyngerddau / GigsCyswllt / Contact

catrinherbert/CompressedFrontCoverEPcatrin1copy.jpg
CD Catrin Herbert  "Y Gwir, Y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau"

Mae "Y Gwir, Y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau" yn cynnwys dwy sengl yr wythnos ar raglen Dafydd Du a Caryl Parry Jones ar Radio Cymru, sef "Disgyn Amdana Ti" a "Dala'n Sownd", a phedair cân arall gan gynnwys  "Ar Y Llyn"  ac  "Ar Goll Yng Nghaerdydd"  sydd hefyd wedi bod yn boblogaidd ar y radio.

£5.50
gan gynnwys costau postio  
(i'r Deyrnas Unedig yn unig)

Gwobrau RAP 2012
Mae Catrin wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Artist Benywaidd y Flwyddyn Gwobrau Roc a Phop Radio Cymru.
http://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/safle/gwobraurap/cynnwys/2012_artistbenywaidd.shtml

Sianel 62: Cân y Flwyddyn
Mae'r sengl "Disgyn Amdanat Ti" wedi cyrraedd y deg uchaf ar Sianel 62. Diolch i bawb sydd wedi pleidleisio drosti hi.
http://gwefan.sianel62.com/?p=244

Catrin yn Y Selar!
Mae cyfweliad gyda Catrin yn rhifyn Rhagfyr o "Y Selar"
http://www.y-selar.com/

Trac yr Wythnos
Yn dilyn llwyddiant "Disgyn Amdana Ti" ar ddechrau'r flwyddyn, mae Dafydd Du a Caryl Parry Jones wedi dewis "Dala'n Sownd" gan Catrin fel trac yr wythnos ar eu rhaglen ar Radio Cymru.
catrinherbert/CompressedFrontCoverEPcatrin1copy.jpg
Catrin's CD  "Y Gwir, Y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau"

Catrin's EP "Y Gwir, Y Gau a Phopeth Rhwng y Ddau"  (which translates to "The True, The False and Everything Inbetween") includes "Disgyn Amdana Ti"  and "Dala'n Sownd", both tracks have been record of the week on BBC Radio Cymru.  There are four other songs including "Ar Goll Yng Nghaerdydd" and her first English song "The Letter".

£5.50
including P&P  
(to the UK only)

Rock and Pop Awards 2012
Catrin has been shortlisted for Female Artist of the Year on Radio Cymru.
http://www.bbc.co.uk/radiocymru/c2/safle/gwobraurap/cynnwys/2012_artistbenywaidd.shtml

Sianel 62: Song of the Year
The track "Disgyn Amdanat Ti" is in Sianel 62's top ten of the year. Thank you to everybody that voted for her.
http://gwefan.sianel62.com/?p=244

Catrin in Y Selar!
There's an interview with Catrin in December's issue of "Y Selar" http://www.y-selar.com/

Track of the Week
Following the success of "Disgyn Amdana Ti" at the beginning of the year Radio Cymru have chosen another single by Catrin, "Dala'n Sownd", as Track of the Week.Ebost / Email:  catrin@catrinherbert.com